Menu

Podcasts

WCLC2018 Aerts
Podcast

WCLC 18 - Biomarker identificeert patiënten die niet reageren op immunotherapie

26 september 2018

Longarts prof. dr. Joachim Aerts presenteerde op het IASLC 19th World Conference on Lung Cancer in Toronto, Canada, de eerste resultaten van een studie waarmee …

WCLC2018 Schreuder
Podcast

WCLC 18 - Nieuwe risicomodellen voor personalisering longkankerscreening

23 september 2018

Een combinatie van een drietal biomarkers (voor hart-en vaatziekten, COPD en longkanker) zullen de voorspelling van longkanker en mortaliteit verbeteren. Deze resultaten presenteerde dr. Anton …

ASCO 2018 Philip Poortmans
Podcast

EORTC-studie 22922/10925: de resultaten na 15 jaar

05 juni 2018

ASCO 2018 Lisanne Klein
Podcast

Detectie van klinische relevante subgroepen bij mPCa door WGS

04 juni 2018

ASCO 2018 Axel Bex
Podcast

Neoadjuvante combinatietherapie voor gelokaliseerd RCC

03 juni 2018

ASH 2017 Arnon Kater
Podcast

Venetoclax veelbelovend bij R/R CLL

12 december 2017

ASH 2017 Tim Grob
Podcast

Predictieve marker voor recidief en overleving bij AML

12 december 2017

ASH 2017 Jeanette Doorduijn
Podcast

Geen toegevoegde waarde rituximab bij patiënten met primair CNS-lymfoom

12 december 2017

ASH 2017 Sonja Zweegman
Podcast

ITd als inductiebehandeling effectief bij nieuw-gediagnosticeerde multipel-myeloompatiënten

12 december 2017

ASH 2017 Sanne Nooit
Podcast

Twee t(16;21)-groepen bij kinderen met AML resulteren in verschillende uitkomsten

10 december 2017

ASH 2017 Gerwin Huls
Podcast

Onderhoudstherapie met azacitidine effectief bij oudere AML-patiënt

10 december 2017

ASH 2017 Miriam Butler
Podcast

Ibrutinib verhoogt gevoeligheid ALL-cellen voor asparaginase

10 december 2017

ASH 2017 Michael Unterhalt
Podcast

Onderhoudsbehandeling met rituximab verbetert overleving oudere MCL-patiënten

10 december 2017

Tripathy
Podcast

Ribociclib verbetert uitkomst premenopauzale patiënt

10 december 2017

SABCS 2017 Heikki Joensuu
Podcast

Twaalf maanden trastuzumab blijft de standaard voor HER2-positieve borstkanker

09 december 2017

SABCS 2017 Joseph Sparano
Podcast

CTC’s mogelijk voorspellers late recidivering bij HR-positieve borstkankerpatiënten

09 december 2017

SABC 2017 Jennifer Litton
Podcast

Talazoparib verlengt PFS bij gevorderde, BRCA-gemuteerde borstkanker

08 december 2017

SABC 2017 Sonja Vliek
Podcast

SUBITO-trial: hogedosischemotherapie voor stadium III-BC

08 december 2017

SABC 2017 Richard Gray
Podcast

Verhoging dosisintensiteit verlaagt recidiefrisico borstkanker

07 december 2017

WCLC 2017 Joop de Langen
Podcast

WCLC 2017: laatste ontwikkelingen targeted therapie

20 oktober 2017

Download onze app in de App Store of Play Store