Menu

Podcasts

SABCS 2018 Agens  Jager vlog
Podcast

SABCS18 - Vlog van Agnes Jager, internist-oncoloog, dag 2

07 december 2018

Aan het eind van de tweede dag van de SABCS18 bespreekt dr. Agnes Jager, internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut te Rotterdam, dosisverlaging tamoxifen, de METABRIC-studie, …

SABCS 2018 Vicini
Podcast

SABCS18 - Partial breast irradiation versus whole body irradiation

07 december 2018

De grootste studie (ruim 4.000 patiënten) naar het effect van partial breast irradiation(PBI) laat zien dat de kwaliteit van leven voor borstkankerpatienten toeneemt door PBI. …

SABCS 2018 Dodwell
Podcast

SABCS18 - Meta-analyse naar effecten regionale klierbestraling

07 december 2018

Een EBCTCG meta-analyse bij 13.000 vrouwen uit veertien studies liet zien dat het algehele risico op overlijden in oudere studies (1961-1978) groter is door radiotherapie …

SABCS 2018 Gray
Podcast

SABCS18 - Extended hormonale therapie effectief bij >4 klieren

07 december 2018

Prof. dr. Richard Gray licht de resultaten toe van een EBCTCG meta-analyse van individuele patiëntgegevens uit twaalf studies waaraan 24.912 patiënten deelnamen. Deze studie onderzocht …

SABCS 2018 Curtis
Podcast

SABCS18 - ER+ subgroepen geïdentificeerd met hoog recidiefrisico

07 december 2018

Onderzoekers van Stanford Medicine ontdekten vier subgroepen en bijbehorende biomarkers van ER+ patiënten met late recidieven. Met deze methode kan een kwart van de ER+ …

SABCS 2018  Agnes Jager vlog
Podcast

SABCS18 - Vlog van Agnes Jager, internist-oncoloog, dag 1

06 december 2018

De eerste dag van de SABCS18 zit erop. Dr. Agnes Jager, internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut te Rotterdam, geeft een overzicht van de presentaties die …

SABCS 2018 Desmedt
Podcast

SABCS18 - Genomische ontrafeling van invasief lobulaire borsttumoren

06 december 2018

Prof. dr. Christine Desmedt, hoofd Laboratorium Translationeel Borstkankeronderzoek, KU Leuven, België, presenteerde in San Antonio de resultaten van de grootste studie bij gemetastaseerde invasieve lobulaire …

SABCS 2018 Angus
Podcast

SABCS18 - Behandeling op basis van DNA-profielen

05 december 2018

Drs. Lindsay Angus, arts-onderzoeker in het Erasmus MC Kanker Instituut te Rotterdam, analyseerde de DNA-profielen van tumoren van patiënten met een uitgezaaide borsttumor in relatie …

ASH 2018 Chamuleau
Podcast

ASH18 - MYC+ LBCL-patiënten profiteren van toevoeging lenalidomide aan R-CHOP

04 december 2018

Toevoeging van lenalidomide aan R-CHOP aan de behandeling van MYC+ patiënten met een grootcellig B-cellymfoom resulteert in 62% complete remissies. Dit was een van de …

ASH 2018 Zweegman
Podcast

ASH18 - Ixazomib en daratumumab geschikt voor kwetsbare MM-patiënten

04 december 2018

Ixazomib, daratumumab en lage dosis dexamethason lijkt een mooie backbone te kunnen worden voor de behandeling van nieuw-gediagnosticeerde patiënten met multipel myeloom. Deze combinatie geeft …

ASH 2018 Molenaar
Podcast

ASH18 - Risico op ALL na chemo- en/of radiotherapie

04 december 2018

Kankerpatiënten behandeld met chemo- en/of radiotherapie hebben een klein risico op het ontwikkelen van ALL. Dat is het belangrijkste resultaat van een analyse van de …

ASH 2108 Sonneveld
Podcast

ASH18 - Nieuw behandelregime voor progressieve MM-patiënten

04 december 2018

Prof. dr. Pieter Sonneveld, internist-hematoloog in het Erasmus MC Kanker Instituut te Rotterdam licht in deze podcast de EMN011/HOVON 114-studie toe. In deze studie worden …

ASH 2018 Hoff
Podcast

ASH18 - Betere respons op bortezomib bij lage HSF1-expressie

03 december 2018

Onderzoek naar heat shock factor 1 (HSF1)-expressie bij kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) liet zien dat de patiëntengroep met lage HSF1-expressie meer baat hebben …

ASH 2108 Pieters
Podcast

ASH18 -Wereldwijd standaard behandelschema voor infant ALL

03 december 2018

In deze podcast bespreekt prof. dr. Rob Pieters, kinderarts-oncoloog in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht, een grote internationale studie (Interfant 06-protocol) bij 650 …

ESMO2018 Van Herpen
Podcast

ESMO 18 - Pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met hoofd-halskanker

26 oktober 2018

Naar aanleiding van de presentatie van de data van de KEYNOTE-038-studie bij patiënten met een hoofd-halstumor concludeert prof. dr. Carla van Herpen, internist-oncoloog in het …

ESMO2018 Steenbruggen
Podcast

ESMO 18 - Hoge-dosischemotherapie voordelig bij BC-patiënten met 10 of meer lymfekliermetastasen

20 oktober 2018

Hoge-dosischemotherpie resulteert in betere overleving bij borstkankerpatiënten met 10 of meer lymfekliermetasten in de oksel. Bij tripelnegatieve patiënten wordt een trend gezien van een betere …

ESMO2018 Ramalingam
Podcast

ESMO 18 - Verworven osimertinibresistentie door MET-amplificatie en EGFR C797S-mutatie

20 oktober 2018

Dr. Suresh Ramalingam bespreekt de preliminaire data van de FLAURA-studie om de verworven resistentiemechanismen na eerstelijns osimertinib te achterhalen.

WCLC2018 De Ruysscher
Podcast

WCLC 18 - Oligometastasen verantwoordelijk voor slechte overleving

28 september 2018

Radiotherapeut prof. dr. Dirk De Ruysscher (Maastro Clinics, Maastricht) bespreekt op het IASLC 19th World Conference on Lung Cancer in Toronto, Canada, de langetermijnresultaten van …

WCLC2018 Dingemans
Podcast

WCLC 18 - Consensus statement synchrone oligometastatische ziekte

28 september 2018

Longarts prof. dr. Anne-Marie Dingemans (Maastricht UMC+) legt uit hoe binnen een jaar een consensus statement voor synchrone oligometastatische ziekte in Europa is vastgesteld. Tijdens …

WCLC2018 Freeman-Daily_Hennink
Podcast

WCLC 18 - “Klinische trials zijn behandeling en geven hoop”

27 september 2018

Longkankerpatiënten en ROS1ders Janet Freeman-Daily, Seattle, Verenigde Staten, en Merel Hennink, Groningen, vertellen over de kracht van patiëntinitiatieven en wat zij doen om de wetenschap …

Download onze app in de App Store of Play Store