Menu

Privacystatement Uitgeverij Jaap (Oncologie.nu)

Dit privacystatement beschrijft hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website (https://www.oncologie.nu/) gebruikt en een bestelling plaatst. Ook wordt hierin beschreven hoe we cookies en vergelijkbare technieken gebruiken als u onze website bezoekt. Door akkoord te gaan met dit privacystatement, geeft u toestemming voor het gebruik van de cookies m.b.t. de social media-buttons en het gebruik van Google Analytics. Ook geeft u toestemming om uw BIG-nummer in combinatie met uw achternaam te mogen gebruiken ter controle van uw status als zorgprofessional. Dit privacystatement gaat in per 25 mei 2018 en vervangt alle eerder door Uitgeverij Jaap verstrekte informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens.

1. Identiteit en de contactgegevens van Uitgeverij Jaap

1.1 Uitgeverij Jaap is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website https://www.oncologie.nu/. De website oncologie.nu is de website van Oncologie Up-to-date, een medisch wetenschappelijk nieuwsblad. 1.2 Uitgeverij Jaap is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd aan de Alban Bergstraat 29 te (1323 GG) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32168788. 1.3 Voor vragen over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@uitgeverij-jaap.nl of per post: Postbus 60334, 1320 AJ Almere.

2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

2.1 We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (en op basis van de volgende rechtsgronden), namelijk zodat:

2.2 Het magazine, de website en de app Oncologie.nu worden mede aangeboden aan verpleegkundig en medisch specialisten en arts-assistenten die bij de behandeling van kanker betrokken zijn, zoals: radiotherapeuten, hematologen, chirurgen, longartsen, KNO-artsen, dermatologen, gynaecologen, gastro-enterologen, urologen, kinderartsen, pathologen, anesthesisten en ziekenhuisapothekers. Behoort u tot deze groep, dan gebruiken wij uw gegevens ter verificatie van uw status als zorgprofessional zodat:

3. Persoonsgegevens

Bestelgegevens

3.1 Uw verstrekking van de bestelgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om met Uitgeverij Jaap een overeenkomst te kunnen sluiten tot levering van een artikel of magazine, zoals hierna is toegelicht. 3.2 Voor het plaatsen van een bestelling is het noodzakelijk dat we uw factuur- en verzendgegevens hebben. Deze persoonsgegevens ben u verplicht te verstrekken. Doet u dit niet, dan kunt u geen bestelling plaatsen bij Uitgeverij Jaap. Het gaat om de volgende verplichte gegevens:

Gegevens m.b.t. zorgprofessionals

3.3 Als u een zorgprofessional bent, dan kunt u ervoor kiezen om de website in die hoedanigheid te gebruiken. Als u hiervoor kiest, dan dient u uw BIG-nummer te verstrekken in combinatie met uw achternaam. Wij toetsen deze gegevenscombinatie aan het BIG-register. Als de toets succesvol is, wordt u automatisch doorgeleid naar de website als ingelogde zorgprofessional.

3.4 Uitgeverij Jaap slaat uw BIG-nummer en achternaam niet op. Zolang u ingelogd blijft, behoudt u de toegang tot de website. Uitloggen is altijd mogelijk. 3.5 Daarnaast kunt u als ingelogde zorgprofessional ons magazine per post ontvangen. In dat geval dient u (verplicht) de volgende gegevens te verstrekken:

3.6 Desgewenst kunt u (onverplicht) aangeven bij welke zorginstelling u werkt. Deze informatie kan worden verstrekt om te bevorderen dat het magazine op de juiste plaats bezorgd wordt. 3.7 Het voorgaande laat onverlet dat er statistische analyses op basis van de gegevens kunnen worden uitgevoerd, zolang de uitkomst van de analyse geen persoonsgegevens bevat. Deze anonieme statistische inzichten mogen volgens de wet- en regelgeving worden uitgevoerd; hiervoor is uw toestemming niet benodigd.

4. Gebruik van cookie en vergelijkbare technieken

4.1 Onze website gebruikt cookies of vergelijkbare technieken zoals javascripts, flashcookies, HTML5-local storage en web beacons , waarbij gegevens worden geplaatst en/of uitgelezen van u device waarmee u de website bezoekt, zoals uw computer. 4.2 Deze technieken worden gebruikt om:

4.3 Let er op dat social media-netwerken zoals Facebook en Twitter doen aan profiling en tracking van bezoekers. Door social media-cookies te accepteren kan uw internetgedrag gemonitord worden door deze netwerken. Hierover hebben wij geen controle.

Uw toestemming voor cookiegebruik

4.4 Door akkoord te gaan met dit privacystatement, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken, zoals hieronder omschreven:

4.5 Ook worden functionele cookies op het domein oncologie.nu. Het gaat om cookies die worden geplaatst om bepaalde lettertypes te tonen, afkomstig van de domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Dit zijn functionele cookies met geringe privacygevolgen waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

5.1 Uw persoonsgegevens worden ontvangen door partijen die de gegevens nodig hebben om de dienstverlening te faciliteren die Uitgeverij Jaap aanbiedt. Het gaat hier om verwerkers van betalingen, bezorg- en verwerkingsdiensten, partij(en) die de website hosten of zorgen voor gegevensopslag; zoals hieronder nader uiteengezet. 5.2 De betalingen – en de daarmee door u ingevulde gegevens – worden verwerkt door onze payment provider MultiSafepay B.V. Deze provider verwerkt de gegevens die u verstrekt voor de betaling, zoals bank- of creditcardgegevens. Daarnaast verwerkt MultiSafepay B.V. uw IP-adres. MultiSafepay B.V. is gevestigd aan het Kraanspoor 39 te (1033 SC) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34156361. Leer hier hoe MultiSafepay met persoonsgegevens omgaat: https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacybeleid/. 5.3 Onze bezorg- en verwerkingsdiensten ontvangen de gegevens die nodig zijn om uw bestelling te kunnen leveren en correct af te werken. Het gaat hier om Varenhof BV die onder meer de afwerking van het drukwerk verzorgt en om de bezorgdienst Sandd B.V. Varenhof is gevestigd aan Celsiusstraat 25-27 te (3846 BK) Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 8176214. Sandd is gevestigd aan de IJsseldijk 2 te (7325 WZ) Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54018404. Leer hier hoe Sandd met persoonsgegevens omgaat: https://www.sandd.nl/privacy/. 5.4 De persoonsgegevens die (tijdelijk) via onze website worden verwerkt, worden gehost door Transip B.V. Transip is gevestigd aan de Schipholweg 9B te (2316 XB) te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24345899. Leer hier hoe Transip met persoonsgegevens omgaat: https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/. 5.5 De gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van bestellingen worden opgeslagen bij online opslagdienst Dropbox, Inc. Dropbox is gevestigd in San Francisco (California), Verenigde Staten van Amerika. Dropbox mag persoonsgegevens verwerken, omdat zij zich houdt aan de voorwaarden van het EU-VS privacyschild. Lees hier hoe Dropbox daaraan deelneemt: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active. Zie ook https://www.dropbox.com/privacy.

6. Bewaartermijnen

6.1 Vanwege de fiscale bewaarplicht bewaren we de gegevens die gerelateerd zijn aan uw bestelling 7 jaar. Dit zijn wij wettelijk verplicht te doen. Verwerkers die voor de bezorging van uw bestelling gegevens hebben ontvangen, verwijderen deze gegevens uiterlijk één maand nadat wij de gegevens aan hen hebben verstrekt. 6.2 In andere gevallen, waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt, bepaalt u zelf de bewaartermijn van de gegevens door de betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te (laten) verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Uitgeverij Jaap. Stuur hiervoor een e-mailbericht met uw verzoek naar het e-mailadres info@uitgeverij-jaap.nl of stuur uw verzoek per post via Postbus 60334, 1320 AJ Almere.

7. Nieuwsbrief

7.1 Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of als u een klant van ons bent, dan ontvangt u per e-mail aan Uitgeverij Jaap gerelateerde mededelingen of aanbiedingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door de opt-out optie te gebruiken die onderin iedere nieuwsbrief is opgenomen. 7.2 De nieuwsbrieven worden mogelijk gemaakt door The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (“MailChimp”). Mailchimp is gevestigd in Atlanta (Georgia), Verenigde Staten van Amerika. Mailchimp mag persoonsgegevens verwerken, omdat zij zich houdt aan de voorwaarden van het EU-VS privacyschild. Lees hier hoe Mailchimp daaraan deelneemt: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active. Zie ook: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

8. Beveiliging

8.1 De gegevens die u via de website invult, worden beveiligd verzonden. Dit kunt u zien aan het ‘slotje’ in de adresbalk van uw browser. Onze website is goed beveiligd, zo blijkt uit deze test: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=oncologie.nu&hideResults=on. 8.2 Naast technische beveiligingsmaatregelen hanteren we ook juridisch-organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw gegevens. Zo gebruiken we uw persoonsgegevens niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doelen genoemd in dit privacystatement en worden onze verwerkers gebonden aan verwerkersovereenkomsten.

9. Uw rechten

9.1 U heeft het recht om Uitgeverij Jaap te verzoeken om inzage van en rectificatie – of wissing – van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u in sommige gevallen om beperking verzoeken van de betreffende gegevensverwerkingen. Ook heeft u in sommige gevallen het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en een recht op gegevensoverdraagbaarheid. 9.2 Uitgeverij Jaap verstrekt – in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek – informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Uitgeverij Jaap stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging als dat nodig is. 9.3 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens) of de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer). ***

Download onze app in de App Store of Play Store